sobota 28. prosince 2013

Karel Hynek Mácha: Máj


1, Základní informace o literárním díle
Autor: Karel Hynek Mácha
Název: Máj
Literární směr: Romantismus
Žánr: Lyricko-epická báseň
První vydání: 1836


2,Struktura literárního díla
A-Vrstva tématická
Hlavní téma: Hlavním tématem je popis májové přírody a touhy člověka po lásce.
Vedlejší téma: Tragický příběh Viléma a Jarmily.
Charakteristika místa: Mácha si pro tento příběh zvolil překrásnou krajinu Doks(Máchova jezera), hradu Bezděz a okolí.
-//- doby: Bez bližšího časového vymezení. 
Hlavní postava: Vilém byl obávaným vůdcem loupežníků. Byl velice pomstychtivá a žárlivý. Po tom co omylem zabil svého otce si připadal stále nevinný a v právu. Den před svou popravou se smířil s tím, že po smrti ho již nic nečeká.
Vedlejší postavy: Jarmila je milující a věrná. Milovala Viléma natolik, že když se dozvěděla o jeho popravě, sama si vzala život. K sebevraždě měla dva důvody. První- měla pocit viny, druhý- bez Viléma postrádal její život smysl.

 B-Vrstva kompoziční
Expozice: Vilém v souboji zabije svůdce své dívky Jarmily a poté zjistí, že tento muž je jeho pravý otec, který ho jako malého chlapce vyhnal z domu.
Zápletka: Vilém je zajat a odsouzen za otcovraždu k trestu smrti. Jarmila neví,co Viléma potkalo a tak na něj čeká na břehu jezera. Když už je nervózní a myslí si, že se ho nedočká, objeví se na jezeru člun. Není to Vilém, ale plavec, který Jarmile sdělí, co se Vilémovi stalo. Jarmila je nešťastná a utopí se.
Kolize: Vilém celou noc v cele přemýšlí o životě a smrti. Probere se všemi možnostmi a dospěje k závěru, že po smrti už ho nečeká vůbec nic. Myšlenka na to je pro něj ale tak děsivá, že nechce ani pomyslet na to, že by mohla být pravdivá. Vilém upoutá pozornost žalářníka. Ten jej chvíli poslouchá a nakonec byl tak dojatý, že musel od Viléma odejít se slzami v očích.
Krize: Po probděné noci ve vlhké cele je Vilém za doprovodu modlícího se davu vyveden z cely na popraviště.
Peripetie: Uprostřed májové přírody se loučí se životem. Se slzami v očích se naposled dívá na svou zemi, která mu byla kolébkou a nyní bude hrobem. Je popraven lámáním v kole a jeho tělo je vystaveno pro výstrahu.
Zakončení: Na místo popravy se dostane poutník Hynek a ztotožňuje se s Vilémem. Celou noc tam přemýšlí o životě. Příběh končí rozbřeskem. 


 3,Jazyk a styl uměleckého díla
Základem díla je jambický rým (dvouslabičná básnická stopa sestávající z první slabiky krátké a druhé dlouhé, případně první nepřízvučné a druhé přízvučné). Dílo obsahuje veliké množství metafor a oxymorón(př. mrtvé milenky cit). Objevuje se zde i anafora(každý verš začíná stejným slovem) a refrén(opakující se část textu). Také se objevuje přirovnaní a úvahy nad životem a smrtí. 
Autor používá spisovný jazyk. Báseň je členěna do zpěvů a dvou Intermezz (pauza nebo vsuvka) . Rým je tirádový, čímž dodává na zvukomalebnosti. 

4, Myšlenka díla
Ostrá kritika tehdejší společnosti (bezcitnost). Odraz lásky člověka k přírodě. 


Pozn. 
  • Dílo zpočátku nepochopeno, první vydání vyšlo na autorovi náklady. Dnes je to nejprodávanější čeká kniha. 
  • Mácha se inspiroval příběhem z r. 1774, kdy mladý Ignác Schiffner zabil otce, protože bránil jeho sňatku. Byl popraven lámáním v kole-poslední taková poprava u nás. 
  • Rozdíl mezi Erbenem a Máchou: Erben uzná provinění postavy a trestá ji. Někdy je až morbidní, zatímco Mácha polemizuje nad spravedlností trestu.Žádné komentáře:

Okomentovat