neděle 4. května 2014

William Shakespeare: Romeo a Julie (ČD)

1.Základní informace o literárním díle
-Název: Romeo a Julie
-Autor:William Shakespeare
-Literární směr: drama
-Žánr: romantická tragédie


2.Struktura literárního díla
A-Vrstva tématická
-Hlavní téma: Příběh tragické lásky dvou mladých lidí ze znepřátelených rodů.
-Vedlejší téma: Vývoj nepřátelství mezi rody.
-Charakteristika doby: Celý příběh se odehrává v šestnáctém století.
-Charakteristika místa: Příběh se odehrává ve Veroně  v Itálii.
-Charakteristika hlavních postav:  Romeo je trochu naivní mladík, který touží po lásce. S průběhem knihy dospívá v rozhodného muže. Julie je křehká dívka, která byla vychována přísnými rodiči a její jedinou oporou je její chůva.Julie touží po samostatném rozhodování.
Charakteristika vedlejších postav: Vavřinec- je člověk věřící v pravou lásku, a tak se jí snaží i pomoct, i přesto, že společnost si lásku těchto dvou nepřeje.

B-Vrstva kompoziční
   Epozice-Ve Veroně žili dva znepřátelené rody- Kapuletové a Montekové. Mladý Romeo Montek šel jednou na ples pořádaný znepřáteleným rodem, aby zde potkal Rosalinu. Rosalina byla dívka, která se mu moc líbila, ovšem na plese jí neviděl. Potkal tam Julii, do které se hluboce zamiloval.
   - Ještě tu samou noc přišel Romeo pod Juliin Balkón a oba si navzájem vyznali lásku. Druhého dne se nechali oddat mnichem Vavřincem. Juliini rodiče ji stále nutili do sňatku s knížetem Parisem.
   Kolize- Krátce po tom se Romeo snaží odvrátit boj mezi Tybaltem Kapuletem a jeho nejlepším přítelem Merkuciem. To se mu bohužel nepovede a jeho nejlepší přítel v boji umírá. Romeo cítí, že je jeho povinností smrt pomstít, a tak Tybalta zabije (Tybalt=Juliin bratr). Vévoda ho za to následně potrestá vyhnanstvím.
   Krize- Julie nemohla nikomu říct, že se provdala za Romea, a tak byla stále nucena ke sňatku s Parisem. Aby se tomu vyhnula, poradil jí mnich Vavřinec, aby vypila nápoj, po kterém si všichni budou myslet, že je mrtvá.
   Peripetie- Julie poslechla mnichovu radu a vypila nápoj. Mezitím měl mnich poslat zprávu Romeovi, která by mu vysvětlila její stav. Romeo se to ovšem nedozví a vyráží se skutečným jedem  k rodinné hrobce Kapuletových.
   Katastrofa- Když se Julie po chvilce vzbudila, zjistila, že se kvůli ní Romeo otrávil, naposledy se rozloučí s Romeem a poté si vrazí dýku do srdce. Tato tragédie způsobila usmíření rodů.

3, Jazyk a styl uměleckého díla
Blankvers=5tistopý jambický verš
Dílo má 5 jednání
Kompozice je pozdle vzoru antického dramatu- epozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa
Dílo je založeno na kontrastech- láska X nenávist

Pozn.
Romeo, Julie a tma- novela, která má stejná jména, přesto je o něčem jiném a není inspirována Shakespearem. Autor-Jan Otčenášek. Byl podle ní natočen i film.
Romeo a Julie film- několikeré zpracování. Nejznámnější z roku 1968, režisér Franco Zeffirelli.
Nejznámějším překladatelem Shakespearova díla je Martin Hilský.