pondělí 10. listopadu 2014

Daniel Defoe: Robinson Crusoe(ČD)


Autor: Daniel Defoe
Název: Robinson Crusoe
Směr: anglické osvícenství
Žánr: dobrodružný román
První vydání: 1719
Ilustrace: Adolf Born

1, STRUKTURA LIT.DÍLA
A-vrstva tématická
Hlavní téma: Člověk nalézá v krajní nouzi Boha a naději, která mu dodává odvahu.
Vedlejší téma: V prvním díle jde o ztroskotání a 28letém pobytu Robinsona Cruseoho na ostrově. V druhém díle jde o jeho plavby a  dobrodružství v pokročilém věku.
Charakter. Doby: Děj se odehrává v 17.století.
Charakter. Místa: Anglické město York a ostrov v Karibiku. (1659-1687)  Druhý díl se odehrává v Bengalu, Číně i Rusku.
Charakteristika hlavní postavy: cílevědomý(stal se námořníkem i přes zákaz rodičů), zpočátku je nerozvážný a
nedbá na znamení vyšší moci a také riskuje. Na ostrově se projeví  jeho zručnost a zároveň inteligence (př. ví jak pěstovat obilí, vyrobit nářadí). Ve staří byl podle mě sobecký, když hodil výchovu svých děti na někoho jiného a sám cestoval.
Charakter.vedlejších postav: Pátek je věrný, nevzdělaný, oddaný. Vděčný za záchranu života. Je pracovitý a fyzicky odolný. Není násilný, jen zanedbaný. Nadevše miluje otce.


1.DÍL: ŽIVOT A ZVLÁŠTNÍ PODIVNÁ DOBRODRUŽSTVÍ ROBINSONA CRUSOEA, NÁMOŘNÍKA Z YORKU.
Expozice: Robinson se narodil pod jménem Kreutznauer v Yorku. Přejmenovali se, aby se to dobře vyslovovalo angličanům. Od mládí chce být námořník, ale oba jeho bratři zahynuli. V 19 letech vypluje s kamarádem na moře do Londýna. Během bouře si slíbil že se vrátí domu, ale neudělal to. Následuje další bouře a loď ztroskotá. Jeho otec si myslí, že při tom zemřel, ale on pokračuje v cestě.
Zápletka: Vstoupí na loď do Guineje, ale jsou přepadeni a dopraveni jako otroci do Salé. Po 2  letech odtud utíká s chlapcem Xurym. Jiný kapitán je vezme na loď a nechá si Xuryho a Robinsona odveze do Brazilie. Ten si tam koupí plantáže a hospodářství. Pak se vydá opět na cestu a ztroskotá znovu. On jediný přežije.
Kolize: Prozkoumá ostrov. Zjistí, že není obydlen a nejsou tu šelmy. Pak dojede na voru na ztroskotanou loď a sbalí tam nějaké věci- Buduje si nenápadný příbytek, suší si hrozinky, ochočí si papouška a kozy atp. Mezitím se stane hluboce věřícím. Po pár letech zjistí, že na druhou stranu ostrova kanibalové přijíždí sníst své oběti.
Krize: Rozhodne se, že jednoho ze zajatců osvobodí. Ten je mu pak nesmírně vděčný a bydlí s ním a pomáhá mu. Říká mu Pátek. Přesto pořád plánuje útěk z ostrova na kterém je už 26 let. Robinson učí Pátka náboženství.
S Pátkem zachrání další 2 otroky. Španěla a Pátkova otce.
Peripetie: Na ostrov se vylodí asi 11 Angličanů, Robinson pomůže jejich kapitánovi a ten ho za odměnu vezme domů.  Na ostrově zůstanou žít Španělé a asi pět Angličanů.
Zakončení: Robinson dojede domů a prodá statek v Brazílii. Přijde k penězům, a tak zabezpečí všechny, kdo mu pomáhali. Stará se o synovce.


DALŠÍ DOBRODRUŽSTVÍ ROBINSONA CRUSOEA
Expozice: Robinson má ženu a děti, ale chce cestovat. Pak mu umře žena, a tak vyjede za synovcem na obchodní plavbu a staví se na ostrově. Na cestě zachrání asi 70 Francouzů z hořící lodi.
Zápletka: Španělé a Angličané na ostrově vítají Robinsona a svěřují se mu se svými spory. Také o návštěvách kanibalů na ostrově. Bylo totiž prozrazeno, že je ostrov obydlen. Později spory s kanibaly urovnali. Robinson jim přinesl jídlo, oblečení atp. Na ostrově je několik osad.
Kolize: Kněz, který přijel s Robinsonem, pokřtí divochy a oddá Angličany. Pak pokračují na cestě do Indie. Potkají ještě armádu divochů na kánoích a ti zabijí Pátka.
Krize: Robinson cestuje po moři na Madagaskar, do Perského zálivu,... Žije nějakou dobu v Bengalu, pak jede do Číny, na Filipíny... Po cestě je napadne hned několik nepřátel.
Peripetie: Robinson je i vážně zraněn, když bojoval s Tatary. Pak se vydali přes Rusko do Evropy a tam si koupí koně a odpočinou si. Pak si koupí čluny a odjedou do Haagu, odkud pak jednou do Londýna.
Zakončení: Přijede domu  r. 1705. V 72 letech si konečně chce dopřát klid.


2, JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY
Vypravěč je sám Robinsonich forma. Rozsáhlá souvětí, velká popisnost(př práce). Nejsou kapitoly, text členěn do odstavců, část je psána formou deníku. Spousta úvah a filozofických otázek, hodně se zabývá Bohem a jeho řízením osudu.
Vložena přímá řeč, asi dvě přísloví, archaismy např. uondán (=unaven). Zmiňuje se o Čínské zdi a o Labi. Dějové napětí. Spisovný jazyk, personifikace, přirovnání.
Kompozice je chronologická, ale v denících se objevuje retrospektiva. Není tam ústřední zápletka, je jich tam víc.
Obsahuje prvky lyričnosti, když popisuje práci a přírodu.


3, MYŠLENKA DÍLA
Oslava lidské práce a božské Prozřetelnosti. Neúnavně překonávání překážek, solidárnost, podnikavost.

_________________________________________________________________________________

Pozn.
 -Kniha měla původně  3 díly, ale u nás jsou známé jen 2.
-Vliv osvícenství: Robinson chce kultivovat ostrov.
-Film: Robinson= Pierce Brosnan
-Spousta autorů předělala tento příběh- př. Pleva- zkrátil pobyt na ostrově a dopřál Robinsonovi happy-end. Setkal se s rodinou.
-Námět díla je podle námořníka Selkirka, který strávil několik let na ostrově.
-Tzv. Robinsionáda= tak se nazývají příběhy o jednom hrdinovi, který prožívá úskalí- př Marie Majerová-Robinsonka. (o dívce 13let, která se po smrti matky stará o domácnost a rodinu).  


Žádné komentáře:

Okomentovat