středa 28. ledna 2015

Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša (ČD)


Název: Maryša
Autor: Alois a Vilém Mrštíkové
Literární směr: Realismus (+prvky naturalismu)
Žánr: realistická tragédie- drama o 5 jednáních
První vydání: 1894

1,Struktura literárního díla
-Vrstva tématická
Hlavní téma: Hlavní myšlenkou díla je poukázat na sňatky s rozumu a na lidskou chamtivost +odpovědnost za naše činy.
Vedlejší téma: Maryša je zamilovaná do Francka, ale její otec s jejich vztahem nesouhlasí. Francek odchází na vojnu a ona je provdána za mlynáře. Manželství je nešťastné a končí Vávrovo smrtí.
Charakteristika prostředí: Autoři využili realistického popisu prostředí slovácké vesnice.
Charakteristika období: Konec 19. století (1886). V devatenáctém století psali v ČR spisovatelé jako byla Němcová a Borovský; doba Rakouska-Uherska.
Charakteristika hlavní postavy: Maryša- Věrně miluje Francka a je ochotná na něj počkat, než se vrátí z vojny. Je to tedy věrná, velice silná a tvrdohlavá dívka. I přesto jak je vzdorná je ale citlivá. Prožívá dilema: láska X náboženství. V knize je stavěna do role oběti.
Charakteristika vedlejší postavy:
-Francek je odvážný a věrný. Svou paličatostí  zhoršuje Maryšino postavení, protože je nerozumný a jedná zbrkle.
-Vávra je zlý a výbušný. Má pověst tyrana a dokonce se o něm povídá, že utrápil svou první ženu. Má tři děti. Je to vypočítavý sobec.

-Vrstva kompoziční
1. dějství: 
Expozice
:  Maryša a Francek jsou do sebe zamilovaní. Její otec s jejich vztahem nesouhlasí, protože Francek je chudý. Dohodne se tedy s Vávrou, že za něj svou dceru provdá až její Francek odjede na vojnu.
2.dějiství: 
Zápletka
: Francek se loučí s Maryšou a odejde na vojnu. Lízal řekne Maryše o své dohodě s Vávrou a ta se snaží jejich sňatku zabránit. Nakonec pozná, že je odpor marný, a tak si mlynáře vezme za muže. Jejich sňatek je čistě obchodní záležitost. Vávra má dostat věno. 
3.dějiství:
(odehrává se v hospodě)
                   Kolize: Vynucené manželství je nešťastné. Vávra pije a Maryše ubližuje pokaždé, když se mu naskytne příležitost. Francek se vrátil z vojny  a zjistil, že Maryša byla donucena vzít si Vávru.  Přivítá se s celou vesnicí a poté potká Maryšu. Popovídají si a Francek pak odchází do hospody. Narazí na mlynáře a slibuje mu pomstu za to, že mu vzal Maryšu. Řekl mu, že se s ní i tak ale bude vídat a že s ní uteče.
4.dějiství:
 Krize
: Vávra žaluje Lízala, protože mu nezaplatil to, co slíbil. Lízal si uvědomí, jakou chybu udělal a prosí Maryšu, aby se vrátila zpět domů. Ta ho odmítá. A říká, že ji neměl do sňatku prve nutit. Že za všechno, co se jí stalo, může právě Lízal.
Peripetie: Francek prosí Maryšu, aby s ním utekla do Brna. Maryša by s ním moc ráda odešla, ale kvůli náboženským tradicím nemůže opustit svého muže. Francek přesto doufá, že si to Maryša rozmyslí a čeká na ní. Vávra se dozví  to, že Francek navštívil ve mlýně Maryšu a také to, co jí řekl. S puškou se vydá Francka hledat a pokusí se ho zastřelit.
5.dějiství:(následující ráno ve mlýně)
                    Zakončení: Maryša již nemůže vydržet Vávrovo chování, a proto mu dá do kávy jed. Hned po Vávrově smrti se Maryša přizná s je zatčena.
Soud ji dá menší trest, protože se za ni postavila celá vesnice(to už v knize není).

2,Jazyk a styl uměleckého díla
Jde o stylizované hanácké nářečí (jihovýchod od Brna). Každé jednání je rozděleno na výstupy. Vždy na začátku jednání je popsáno prostředí, ve kterém se odehrává a kdo se ho účastní. Dále obsahuje scénické poznámky autora jako je využití písní, hudby a krojů. Dílo je psáno formou dialogů, nejsou tam rozsáhlé popisy a jsou tam zdůrazněné motivy jednání. Také jsou tam kontrasty (láska X peníze) a rozpor náboženských tradic a lásky. Obsahuje úvahy. Rozsahově je dílo krátké, děj je tedy dynamický.
 (Vzor antického dramatu)

3,Myšlenka díla
Vilém Mrštík řekl že cílem dramatu bylo poukázat na rozklad rodiny založeném na penězích. Autor také pouzkazuje na to, že kde jsou peníze, nemusí být štěstí. 
  

Pozn.
-Filmové zpracování- r.1935 , režie: Josef Rovenský, Maryša- Jiřina Štěpničková
-1894  premiéra v Národním divadle (Maryša-Hana Benoniová)->skvělé recenze v Lidových novinách, ale emancipovaná hrdinka Maryša byla nejprve přijata s kritikou, pak se v ní ženy začaly vzhlížet. Maryša tedy ovlivnila i dobu.
-Na motivy Maryši je napsána i opera (Emil Burian), balet (Alena Pešková) a film (Josef Rovenský)

Žádné komentáře:

Okomentovat